JY01-4
JY02-1
JY03
banner4

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Changzhou JuYou” täze material Technology Limited silikon we dürli täze nano örtük ýaly täze polimer materiallaryna ünsi jemledi. Kompaniýanyň öz gözleg we barlag topary bar. Ykdysady taýdan ösen taňze derýa Delta merkezinde - Çanjouda ýerleşýän Şanhaýa ýakyn ýer.

Lagerdäki esasy önümler: silikon, silikon emulsiýalary, silikon defoamerler, silikon goşundylary, silikon kauçuk, silikon materiallary we her dürli täze nano örtük. Önümler nebit, nebithimiýa, dokma, gurluşyk, elektrik we elektronika, oba hojalygy, awtoulag, fotoelektrik we boýag we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Näme üçin bizi saýlaýar?
SORAG

Iň soňky maglumatlar

habarlar

Durmuşymyzda silikon ýagynyň köp ulanylyşy bar, olar biziň ähli taraplarymyzda öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda esasan kremnika pudagynda silikon ýagynyň orny barada gürleşýäris. Kosmetikanyň häzirki wagtda gaty gymmatdygyny hemmämiz bilýäris. Şeýle-de bolsa, köp adam henizem ulanýar. Indi ...

Silikon ýagynyň ajaýyp aýratynlyklary haýsylar?

Silikon ýagynyň ajaýyp aýratynlyklary haýsylar? Durmuşdaky köp önüm himiki önümlerden sintez edilýär. Bu önümler artykmaçlyklaryny biziň ulanmagymyz üçin ulanýarlar. Silikon ýagy, adatça, otag temperaturasynda suwuk ýagdaýy saklaýan çyzykly polisiloksan önümine degişlidir ...

Defoamerleriň düzümi näme?

Kagyz pudagynda organiki defoamerleriň ösüş tendensiýasy. Dünýädäki işjeň agentleriň amaly gözlegleri köp komponentli görnüşden birleşýän görnüşe üýtgeýär. Dünýädäki ýurtlar köp mukdarda adam resurslaryny dolandyrmak ...

Silikon ýagy kosmetika pudagynda nähili rol oýnaýar?

Durmuşymyzda silikon ýagynyň köp ulanylyşy bar, olar biziň ähli taraplarymyzda öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda esasan kremnika pudagynda silikon ýagynyň orny barada gürleşýäris. Kosmetikanyň häzirki wagtda gaty gymmatdygyny hemmämiz bilýäris. Şeýle-de bolsa, köp adam henizem ulanýar. Indi ...