banner

Önümler

JY-205 winil silikon ýagy

Gysga düşündiriş:

polimetilsiloksan bilen vinil iki metil silikon kislorod radikallarynyň möhürleýji tarapy  winil dimetil polimetilsiloksan bilen ýatyryldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Himiki ady

vinil bilen iki sany metil silikon kislorod radikallary möhürleýän polimimetilsiloksan --- winil dimetil polimetilsiloksan bilen ýatyryldy.

Önüm gurluşly


CAS belgisi: 68951-99-5

Önümiň esasy tehniki görkezijisi

1, daşky görnüşi: reňksiz aç-açan ýa-da sary sary suwuklyk.

2, ýapyşyklygy (mpa.S): 50 ~ 50000 (düzedişlere görä)

3, winiliň düzümi (%): 1 ~ 10 (düzediş zerurlygyna görä)

4, üýtgäp durýan nusgalar (150 ℃ 3h%): 2,0-dan az

Aýratynlyklary we ulanylyşy

Aýratynlyklary: Bu önüm zäherli däl, tagamsyz, dürli baglanyşyk dereje önümlerini almak üçin terminallarynda winil mazmunyny sazlap biler; Silikon rezin birleşmesini emele getirmegiň esasy hökmünde; suwuklygyny ýokarlandyryp we fiziki mehaniki häsiýetleriň dartylmagyny gowulandyryp biler.

Ulanylyşy: Bu önüm, esasan, silikon kauçuk birleşmesini goşmak üçin ulanylýar, organisilikon üýtgedilen akril rezinleri, lateks taýýarlamak üçin hem elýeterlidir.

Gaplamak we eltip bermek

1, bu önüm arassa howa geçirmeýän plastik çeleklerde we kislotada we beýleki hapalarda plastmassa örtülen demirde saklanmalydyr, aragatnaşykdan gaça duruň.

2, önüm salkyn, şemalladylýan ýerde saklanmalydyr, gün guradylanda partlamaň.

3, howply däl harytlara we ýük daşama laýyklykda önümler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň